Zártkerti Program 2019.

A ZÁRTKERTI PROGRAM keretében benyújtott ZP-1- 2019/5721 azonosítószámú
„Tarpa Zárkerti újainak fejlesztése” című projekt keretében 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretében Tarpa Nagyközség Önkormányzat külterületén – 2653 és az 3264 Hrsz. alatt- lévő útszakaszhoz kapcsolódó fejlesztések valósultak meg 448 méter hosszan és 3 méter szélesen. A fejlesztést indokolta, hogy az utóbbi évek – rapszodikus csapadék eloszlásának köszönhetően- csapadékosabb időszakiban rendkívül nehézzé vált a környékbeli ingatlanok megközelítése, így a gazdák számára nehézkesebb körülmények adódtak a zártkertekben lévő gazdaságuk karbantartására. A Tarpa Zártkert 2653, 3264 Hrsz. alatti útszakasz rekonstrukciója a meglévő pályaszerkezet (zúzalékolt kő) és az út kísérő létesítményei megtartása mellett a zúzottkő réteg stabilizált kialakításával valósult meg az alábbiak szerint:

– 1 réteg geotextília,

– 10 cm M 0/56 kőágyazat,

– 5 cm M 0/22 ékelő kőágyazat.

Az útfelújítás meglévő út nyomvonalán történt meg, termőföld igénybevételére nem került sor. A kivitelezés során nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a fenntartási időszak alatt minél kevesebb költség ráfordítással lehessen az utat üzemeltetni. Ezért a meglévő alkalmatlan talaj eltávolításával, töltésépítésre alkalmas talaj beszállításával olyan töltésalap került megvalósításra, mely a pályaszerkezetet kissé kiemeli a terepből, így csapadékosabb időszakok esetén a csapadék víz elvezetése is megoldódik. Továbbá a pályaszerkezet felújítása során arra törekedtünk, hogy környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával valósuljon meg a beruházás.

A projekt további célterületének keretében Tarpa Nagyközség Önkormányzata 300 000 Ft értékben megvásárolta a Tarpa zártkert 3343 Hrsz alatti 276 m2 területű ingatlant. Az említett ingatlan területrendezése és művelése után tájfajta és helyi szőlőfajták telepítését valósítottuk meg.

A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Tarpa településen egy közel fél km hosszú, a mai kornak megfelelő útszakasz, amely által jelentősen javul a Tarpa zártkerti ingatlanjainak, valamint az itt lévő mezőgazdasági földterületek, gyümölcsösök megközelíthetősége.

Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, továbbá a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.

Projekt előtti állapotok:
Projekt befejezés utáni állapotok: