MFP Temető fejlesztése 2019.

MFP-FFT/2019

TEMETO_1DB

Tarpa Nagyközség Önkormányzata Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temető fejlesztése című, MFP-FFT/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében 29 995 500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A fejlesztés keretében Tarpa Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő ravatalozó korszerűsítése átalakítása és bővítése valósult meg. A bővítés által egy jól körülhatárolható belső udvar került kialakításra, ami magába foglalja a főbejáratot, filagóriát és a ravatal fedett teraszát is. 

A tervezés során fontos szempont volt a meglévő növényzet, fasor védelme. A bővítés továbbá, magába foglalt egy kolumbáriumot és egy hátsó szolgálati bejárót, ami így közvetlen kapcsolatban áll az előkészítővel. A bővítés teherhordó oszlopai 15/30 cm ragasztott fa és 30/30 cm vasbeton pillérek. A vázkitöltő falai 30 cm vastagságú MSZ EN 771-1 szabványnak megfelelő előregyártott, nútféderes égetett agyag falazóelemek. A teherhordó falak hagyományos MSZ EN 998-2 szabványnak megfelelő hőszigetelő falazó habarcsba falazva készültek, soronként fél elem lekötéssel. A bővítés lefedése egy alacsony hajlásszögű, félnyeregtetős kialakítású fa anyagú pallóborítás. 

A projekt keretében szolgáltatás bővítés is megvalósult, ezáltal kialakításra került egy urnafal is. A fejlesztéssel javult az épület térkihasználása valamint megnőtt a befogadóképessége.

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu