MFP Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022

MFP-ÖTIK/2022

Tarpa Nagyközség Önkormányzata, Magyar Falu Program keretében meghirdetett, MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 című, 3347803916 azonosító számú projekt részeként Tarpa Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő Tarpa, Petőfi utca 1 (hrsz.:565/3) alatti – ingatlanon, gépjármű tároló épület tető felújítási munkálatai valósultak meg.


Ennek eredményeként kerültek megvalósításra az alábbi tevékenységek: Cserépfedés bontása, Csatorna bontás, Cserépléc bontása, Oszlopok bontása, Székoszlopok beépítése,Talpgerenda beépítése, Középszelemen beépítése, Megszüntető kezelés, Megelőző vegyszeres kezelés,Tűzgátló vegyszeres kezelés, Szarufák kétoldali megerősítése, Alátéthéjazat beépítése, Ellenléc beépítése,Ritkított lécezés készítése,Festett acéllemez fedés készítése állókorccal, továbbá a Csapadékcsatorna rendszer kialakítása festett acéllemezből.

A fejlesztés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő gépek és karbantartó eszközök tárolásához, amely a gépek állagmegőrzésével a hosszabb távú működtetésüket eredményezi.

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu