„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés keretén belül ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Tarpa községben”

Kedvezményezett: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00051
Projekt kezdete 2017.07.01.
Fizikai befejezése 2023.07.31.
Támogatás összege: 142.080.433 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata 142,08 millió Ft támogatást nyert „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés keretén belül ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése Tarpa községben” címmel a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg.

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata pályázati forrásból kívánja megvalósítani a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat rekonstrukcióját. A jelenlegi rendszer nem látja el feladatát, több helyen kontrás, mértékadó belvízhelyzetben vissza duzzaszt, a belterület beépített részein több helyen a csapadékvíz összegyülekezik. A mostani csapadékvíz hálózat több évtizede épült, nem működik, az átereszek, támfalak tönkrementek. A település azt tűzte ki célul, hogy a sűrűn lakott területekről a keletkezett csapadékvizeket biztonságosan elvezetése a befogadóig.A rekonstrukció után lehetővé válik a keletkezett csapadékvizek gond nélküli, biztonságos levezetése. A tervezett vízelvezető hálózat eredményeként megvalósuló Tarpa csapadékvíz-elvezetési beruházása során összesen 2004 fm nyílt és 172 fm zárt csapadékvíz-elvezető, így elérhetővé válik, hogy a településen biztonságos lakókörnyezet valósuljon meg.Érintett utcák:
  • Árpád u.
  • Béke u.
  • Kölcsey u.
  • Rákóczi u.
  • 0185 hrsz

 

 

Fotódokumentáció: