MFP-BJA/2019

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

MFP-BJA/2019

JÁRDA

Tarpa Nagyközség Önkormányzata Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása című, MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében 4.529.137 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt keretében Tarpa Nagyközség Petőfi Sándor utca (1/1 hrsz) és a Jókai utca (87 hrsz) járda szakaszainak felújítása valósult meg. A fejlesztést indokolta, hogy az említett szakaszok egy jó részén az idők folyamán széttöredezett a járdaburkolat, valamint a csapadék víz nem megfelelő elvezetése kihatással volt az említett járdákra. A Petőfi Sándor utcában 150,88; 144,50; 86,78 és a Jókai utcában 280,32 méteren valósult meg a fejlesztés. A felújítást 20 cm vtg. betonjárda építésével történt 662,48 méter hosszban, 1,0 m szélességben.

A Magyar Falu Program keretében megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárult a település gyalogosforgalmának biztonságos közlekedéséhez, valamint Tarpa
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítéséhez. A projekt keretében történő Járda rekonstrukción túl megvalósultak az Önállóan nem támogatható tevékenységek is, mint a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében foglaltaknak megfelelően.

 

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu