VP6-7.2.1.1-21

Tarpa NAgyközség Mezőgazdasági Bekötőút Stabilizálása

Kedvezményezett: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
A projekt azonosító száma: 3313661856
Támogatás összege: 111.140.000 Ft
Támogatás intenzitása: 95 %
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

 

 

A projekt keretében Tarpa Nagyközség külterületén található 0126/1, 0122/14, 0125, 0117/5 helyrajzi számú út szakaszának zúzott köves stabilizációs munkálatai valósultak meg 2246 méter hosszan, 3 méter szélesen. A kivitelezési munkálatok 2023.07.28-ra elérték a 100 %-os készültséget.
 
Az út pályaszerkezete az alábbi rétegrenddel került kialakításra: -5cm M22 kiékelés -25cm M80 útalap -25cm Homokos-kavics fagyvédő réteg -1 rtg. geotextília -1 rtg. georács. Az útpálya 0,50-0,50 méter széles föld útpadkával épült ki, koronaszélessége 4,00 m, a forgalmi sávok száma egy, leágazások száma kettő. Az útépítésen túl az árkok takarítása, cserjézése, alap állapotba történő profilozása is megvalósult.
 
A  munkálatok elvégzése után a meglévő csapadékvíz az útburkolat oldalán tervezett szikkasztó árokban szikkad el, illetve a meglévő rendszeren keresztül folyik tovább.
A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Tarpa külterületén egy a mai kornak megfelelő út, amely által jelentősen javult a település külterületén lévő mezőgazdasági földterületek, gyümölcsösök megközelíthetősége gazdák számára.

 

Fotódokumentáció:

Fotók a kihelyezett projekttábláról

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu