MFP Temető fejlesztése 2021

MFP-ÖTIF/2021

Tarpa Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 kódszámú pályázati kiírás keretében 23 543 554 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében Tarpa Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában 084/1 ingatlanon lévő ravatalozó korszerűsítése és urnafal kialakítása valósult meg. A homogén megjelenést biztosítva fekvőkorcos fémlemez tetőfedés és vakolt homlokzati falak készültek. További elvárás volt, hogy aő felhasznált anyagok a szabványokban meghatározott elvárásoknak (minőségi esztétikai és szilárdságtani, hőtechnikai, stb) megfeleljenek, I osztályú minőségűek és kereskedelmi forgalomban kaphatóak legyenek. A tervezett épület kitűzése előtt tereprendezést, majd a humuszos termoréteg eltávolítását kellett végezni. Tarpa Nagyközség Önkormányzata a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maximálisan betartotta a, valamint a jövőben üzemeltetési szakaszban is követni kívánja ezen elveket. A projekt, és az település egész területére vonatkozóan a védett természeti és kulturális értékeket meg kívánja őrizni.

A tároló épület kialakításán túl megvalósultak az Önállóan nem támogatható tevékenységek is, mint a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében foglaltaknak megfelelően. Emellett elszámolásra került a Tervezés és a Műszaki ellenőrzés tevékenységet tartalmazó költségek is. A kivitelezési munkálatok mellett a projekt keretében megvalósultak a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységek az arculati kézikönyvnek megfelelően, valamint az elszámolásra kerül még a műszaki ellenőri tevékenység, tervezés és a projektmenedzsment költségei is.

A Magyar Falu Program keretében megvalósult fejlesztés, nagyban hozzájárult Tarpa infrastrukturális feltételeinek korszerűsítéséhez.

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu