MFP-ÖTU/2020

Önkormányzati Tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

MFP-ÖTU/2020

UT

Tarpa Nagyközség Önkormányzata Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati Tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 29.853.870 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A projekt kertében Tarpa Nagyközség 0215/1 és 0215/2 hrsz útszakasz útburkolatának rekonstrukciója valósult meg 506,64m hosszon, valamint az Esze Tamás köz útburkolatának rekonstrukciója valósult meg 286,68m hosszon. Az említett útszakaszok jó részén az idők folyamán elhasználódott azaszfaltréteg. A kivitelezés során megvalósult a burkolat felületek előkészítése és kiegyenlítése, helyenként kátyúzása, valamint anagy felületű süllyedések miatt burkolatszél javítások voltak szükségesek. A teljes aszfaltszőnyeg terítése előtt a felületek portalanítása volt szükséges, továbbá bitumenemulziós permetezés valósult meg a burkolat teljes felületén. Az útburkolat AC-11 kopó 50/70 jelű aszfaltkeverékből, 4,0 cm vastagságban került kivitelezésre, kiegyenlítő réteggel, tömörítéssel együtt. Amegvalósult útburkolat mellé nemesített padka készült 1-1 m szélességben 20cm vastagságú M22 kőből.Emellett földpadkakészült 1-1 m szélességben átlag 10cm vastagságban, megfelelő oldalesési viszonyok kialakításával, profilozássaltömörítéssel együtt.

A pályaszerkezet az alábbiak szerint került kialakításra:

 – 4,0 cmAC-11 kopó kopóréteg kiegyenlítő réteggel együtt

 – 20,00 cm M22 nemesített padka

 – Föld padka

 

A Magyar Falu Program keretében megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárult a település gyalogosforgalmának biztonságos közlekedéséhez, valamint Tarpa infrastrukturális feltételeinek korszerűsítéséhez. A projekt keretében történő Út rekonstrukción túl megvalósultak az Önállóan nem támogatható tevékenységek is, mint a projektmenedzsment, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság a Magyar Falu Program Arculati kézikönyvében foglaltaknak megfelelően.

 

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu