EFOP-2.4.1

Tarpa nagyközség szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése

Kedvezményezett: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Pályázat azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00063
Támogatás összege: 200.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Időtartama: 2019.szeptember 01.-2022. február 28.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

 

A projektet Tarpa Nagyközség Önkormányzata valósítja meg, az aláírt Támogatási szerződés 2019. szeptember 01-én lépett hatályba. Ennek következtében az első hónapban egyeztetések, projekt megvalósításában közreműködő munkatársak és szakemberek megkeresése, megállapodás után szerződéskötések történtek meg. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakértők bevonásával valósulnak meg, így mérnökök, tervezők, kivitelezési szakemberek, építőipari szakmunkások segítik a tervek megvalósulását. A felkeresésük, felkérésük folyamatos a megvalósítás alatt.
A kezdés utáni legfontosabb feladat a projektbe bevonni kívánt házak tulajdon viszonyainak tisztázása és megvásárlása volt. A felmerülő akadályok leküzdése után jelenleg 5 ingatlannak birtokosa az önkormányzat.

A szociális bérlakások felújítása és bővítése elkészült. Műszaki átadásuk megtörtént, azóta a lakók birtokba is vehették az új otthonukat.

A Csillag Szolgáltató Pont és Csillagház felújítása is megtörtént.

2021. májusában átadásra került a falu központjában a játszótér és kondicionáló park is.

 

Fejlesztéssel érintett ingatlanok:

Bajcsy-Zsilinszky utca 9. (65.hrsz)
Bercsényi utca 6. (232. hrsz)
Arany János u. 9.b. (343/2. hrsz)
Petőfi u. 109. (23.hrsz) / I.
Petőfi u. 109. (23.hrsz) / II.
Újsor u. 2. (191/A)
Csillag Ház
Csillag Szolgátató Pont
Játszótér

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu