MFP-OKE/2020

Önkormányzati kerékpárút építése

MFP-OKE/2020

MFP_kerekparut_tarpa_nemesborzova_2022_05

A projekt keretében került kialakításra Tarpa Nagyközség, Petőfi Sándor utcájában egy aszfaltburkolatú kerékpárút, 335 m hosszon.
kerékpárút kétirányú, 2×1 haladósávos, hasznos szélessége: 2,55 méter, tervezési sebesség vt>20 km/h. A kerékpárút tengelyében terelővonal és 50 méterenként kerékpáros piktogram került felfestésre, sárga színben. Burkolatszélesség 2,55 méter, padkaszélesség: min.: 0,5-0,5 méter. A padka bal oldalon földpadka: 0,5 méter szélességben, a jobb oldalon 50/200 útpadka folyóka került kialakításra a csapadékvizek elvezetésére. A kerékpárútra hulló csapadékvíz elvezetése a kerékpárút jobb oldalán kialakított útpadka folyókával és a tervezett zárt csapadékvíz csatornával történik, ami csak a kerékpárúton, valamint az útburkolaton keletkező csapadékvizek elvezetését szolgálja. A kerékpározás környezetkímélő, mivel nincs károsanyag-kibocsátás, illetve levegő- és zajszennyezésével sem terheli a környezetét. Hozzájárul ezáltal a fenntartható növekedés, valamint a fenntartható mobilitás minél nagyobb fokú eléréséhez, mely kiemelt szintű globális célkitűzés. A fejlesztés megvalósításával célunk volt a kerékpáros közlekedők részarányának megtartása, a részarány további növelése a gépkocsival közlekedőkkel szemben. Emellett alapvető célkitűzései a térség fejlődési lehetőségeinek megteremtése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele és a hivatásforgalmú kerékpározás elterjedése.

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu