Látnivalók

Református templom

gótikus stílusú műemlék református templom a Kossuth u. 15. sz. alatt áll. A nagyméretű, egyhajós, egytornyos, keletelt, XV. századi épületet részben a Várdayak és a velük rokon Báthoryak építtették; 1798-ban és 1812-ben átalakították. 1796-ban szentélyét a hajóval egyenlően kibővítették. A keleti végén akkor kezdték építeni a 45,5 méter magas új kőtornyot, 1798-ra készültek el vele, a XIX. század végén pedig késő barokk stílusban megújították. Déli oldalát késő barokk stílusú előcsarnokkal bővítették, a terméskőből faragott bejárat felett ma is ott díszlik teljes épségében a Báthory család címere: farkát szájába fogó sárkány, közepén három hegyes sárkányfoggal. 
A templom eredeti, XV. századi ajtaja figyelemre méltó ritkaság, mert alig maradt meg Magyarországon ilyen ajtó: 127 cm széles, 253 cm magas, egyetlen tölgyfából készült erős vaspántokkal és díszes zárral. A néphagyomány szerint párját, a nyugati ajtót valamelyik év húsvét vasárnapján a befagyott Tisza folyón át elvitték Debrecenbe.
A templombelsőben, az északi falon 1981-ben feltárt, a XV. században festett gótikus freskók láthatók: középen a megfeszített Krisztus Szűz Máriával és Szent Jánossal, nyugatra a sárkányt épp megölő Szent György, a másik oldalon Szent Mihály arkangyal mérleggel a kezében. A templom szószéke a XV. századból, barokk stílusú karzata a XVIII. századból való. A torony nagyobb harangját 1826-ban öntette az egyház. Ebbe volt öntve a régi kisebb harang. 1881. június 23-án a villám belecsapott a toronyba és nem csak a harangokat olvasztotta meg részben, hanem a tornyot elhamvasztotta és az ledőlt. Érdekesség, hogy Tarpa külterületén még a XVIII. század végén is látszottak a pálos szerzetesek zárdájának nyomai.

Esze Tamás emlékpark

1937-ben a község vezetése elhatározta, hogy emlékművet állit az I. világháborúhon elesetteknek.

Összeírták a község világháborús áldozatait és megrendelte Cser Károly budapesti szobrászművésztől az emlékművet, aki a terveket be is mutatta a képviselő-testületnek.

Az emlékműnek azonban csak a talpazata készült el, amelyre 1950-ben helyezték rá Esze Tamás mellszobrát. Egész alakos, kezében kardot tartó kőszobra Németh Mihály alkotása. A műemlék a Községháza melletti Esze Tamás parkban látható.

II. Rákóczi Ferenc Lovasszobra

Tarpa főterén a reformtus templom és a Községháza közvetlen szomszádságában kapott helyett II. Rákóczi Ferenc fejedelem monumentális lovasszobra.


A szobrot 2003-ban állította a Miniszterelnöki Hivatal, A Honvédelmi Minisztérium, A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata.

Alkotója: Bíró Lajos szobrászművész

Mérete, anyaga:
bronz: 310x300x120 cm
posztamens: gránit lapokkal burkolt betonmag, 210x210x90 cm

 

A szobor talapzatán a következő idézet olvasható:


“…Édes hazánkba való bejövetelüktől fogvást tarpai jobbágyaink és lákósok elsők valának akik fegyvert kötvén s életeket felszentelvén mellénk adták önmagukat.”  (it.: Rákóczi Ferenc Tarának adott 1708. évi kiváltságleveléből)

Szárazmalom

A falu nevezetessége a Sziget (Tóhát, Árpád utcán) nevű részen helyreállított a XIX. század elején készült műemlék szárazmalom mely az Észak-Tiszántúl egyetlen fennmaradt szárazmalma Az ún. Tokaji-féle malom fazsindellyel fedett, malomházra és járószínre osztott épület. Az 1980-as évek elején újították fel.

A tölgyzsindellyel fedett malom szerkezetileg két jól 2 elkülöníthető részre oszlik: kerengő sátor (vagy keringő) és a malomház.

A kerengősátort 12 vastag tölgyfa oszlop és az erre helyezett 12 szögű, gúla alakú sátortető képezi. A kerengősátor alsó átmérője 14 m.

A szárazmalom másik nagyon fontos eleme a favázas malomház, amelyet a régi mintájára zsilipelt deszkafából készítettek és kontyolt nyeregtetővel láttak el.

Az 1930-as években az épületet átépítették: a keringő korhadt zsindelytetejét bádoggal átfedték, a gépészeti berendezést eltávolították, a kerengősátor oszlopközeit vályoggal befalazták. Az 1950-es években még a malomházat is lebontották. A mai alakját az 1980-as helyreállítás során nyerte el, amikor az eredeti malom mintájára visszaállították a malomházat, és  tölgyzsindellyel fedték le az egész malomkomplexumot.

II. Rákóczi Ferenc Lovasszobra

Tarpa főterén a reformtus templom és a Községháza közvetlen szomszádságában kapott helyett II. Rákóczi Ferenc fejedelem monumentális lovasszobra.


A szobrot 2003-ban állította a Miniszterelnöki Hivatal, A Honvédelmi Minisztérium, A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata.

Alkotója: Bíró Lajos szobrászművész

Mérete, anyaga:
bronz: 310x300x120 cm
posztamens: gránit lapokkal burkolt betonmag, 210x210x90 cm

A szobor talapzatán a következő idézet olvasható:
“…Édes hazánkba való bejövetelüktől fogvást tarpai jobbágyaink és lákósok elsők valának akik fegyvert kötvén s életeket felszentelvén mellénk adták önmagukat.”  (it.: Rákóczi Ferenc Tarának adott 1708. évi kiváltságleveléből)

Kuruc történelmi domborműfal

Tarpán a II. Rákóczi Ferenc Emlékparkban jelenleg 4 része tekintjető meg a Kuruc Történelmi Domborműfalnak, aminek 2020-ban elkészült a befejező műve is, amely Esze Tamás halálának pillanatát ábrázolja, ezt azonban a kialakult járványhelyzet miatt nem tudtuk még nyilvánosan átadni.

Az első mű 2015. évben kapott méltó helyet az emlékparkban.

Ezt Tarpa Nagyközség Önkormányzata és a Tarpai Népi Hagyományőrző Egyesület évről évre újabb művekkel kívánt gazdagítani.

A befejező mű és az azt lezáró emléktábla 2021-ben kerülhet átadásra, így elnyerheti végleges formáját az országos szinten egyedülálló, kuruc történelmet és Esze Tamás életét ábrázoló komplexum.

A dombormű sorozat alkotója szintén Bíró Lajos szobrászművész, aki kiváló ábrázolásmódján túl, komoly történelmi felkészüléssel kezd a munkáihoz.

Bajcsy-Zsilinszky Endre
szobra és síremléke

Tarpa temetőjében nyugszik a második világháborúban mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endre akit 1944. december 24-én kivégezték. 1945. május 27-én ünnepélyes gyászpompával temette el a felszabadult demokratikus Magyarország majd végakaratának megfelelően hamvait Tarpán helyezték el. 

A síremlék mellett felállított mellszobrot 1975-ben állították fel, a szobrot Andreasz Papahrisztosz görög szobrászművész alkotta.

1986-ban  Budapesten az Erzsébet téren felavatott,  Bajcsy-Zsilinszky Endre szobrot ‘műszaki’ okok miatt a helyéről elmozdították, pár évig Sülysápon egy magánház udvarán várt az újra felállításra.
A Budapest Galéria tanulmánytervében számos budapesti helyszín mellett két vidéki is szerepelt. Az egyik Kővágóörs-Pálköve, Bajcsy-Zsilinszky egykori Balaton-parti nyaralója, a másik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa község. Ez utóbbi vidéknek volt ugyanis Bajcsy-Zsilinszky az országgyűlési képviselője, s végakaratának megfelelően itt is van eltemetve.

2003-tól Tarpán, a könyvtár és a kultúrház közti ligetes parkban, a II. világháborús emlékmű közelében látható Bajcsy Zsilinszky Endre Bronz szobra, alacsonyabb talapzaton, a mű kb. 2 méter magas.

Alkotó: Györfi Sándor

Székelykapu

Tarpa temetőjében nyugszik a második világháborúban mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endre akit 1944. december 24-én kivégezték. 1945. május 27-én ünnepélyes gyászpompával temette el a felszabadult demokratikus Magyarország majd végakaratának megfelelően hamvait Tarpán helyezték el. 

A síremlék mellett felállított mellszobrot 1975-ben állították fel, a szobrot Andreasz Papahrisztosz görög szobrászművész alkotta.

1986-ban  Budapesten az Erzsébet téren felavatott,  Bajcsy-Zsilinszky Endre szobrot ‘műszaki’ okok miatt a helyéről elmozdították, pár évig Sülysápon egy magánház udvarán várt az újra felállításra.
A Budapest Galéria tanulmánytervében számos budapesti helyszín mellett két vidéki is szerepelt. Az egyik Kővágóörs-Pálköve, Bajcsy-Zsilinszky egykori Balaton-parti nyaralója, a másik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa község. Ez utóbbi vidéknek volt ugyanis Bajcsy-Zsilinszky az országgyűlési képviselője, s végakaratának megfelelően itt is van eltemetve.

2003-tól Tarpán, a könyvtár és a kultúrház közti ligetes parkban, a II. világháborús emlékmű közelében látható Bajcsy Zsilinszky Endre Bronz szobra, alacsonyabb talapzaton, a mű kb. 2 méter magas.

Alkotó: Györfi Sándor