EFOP-2.4.1

Tarpa nagyközség szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése

Kedvezményezett: Tarpa Nagyközség Önkormányzata
Pályázat azonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00063
Támogatás összege: 200.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Időtartama: 2019.szeptember 01.-2021.augusztus 31.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.

A projektet Tarpa Nagyközség Önkormányzata valósítja meg, az aláírt Támogatási szerződés 2019. március 1-én lépett hatályba. Ennek következtében az első hónapban egyeztetések, projekt megvalósításában közreműködő munkatársak és szakemberek megkeresése, megállapodás után szerződéskötések történtek meg. A projekt megvalósító személyzet kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakértők bevonásával valósulnak meg, így mérnökök, tervezők, kivitelezési szakemberek, építőipari cégek segítik a tervek megvalósulását.

A kezdés utáni legfontosabb feladat a projektbe bevonni kívánt házak tulajdon viszonyainak tisztázása és megvásárlása volt. A tervezett 5 szociális bérlakáshoz sikerült megvásárolni az ingatlanokat, így elkezdődhettek a felújítások.

Jelenleg zajló felújítások:
  • Bajcsy-Zsilinszky utca 9. (65.hrsz): Műszaki átadása megtörtént – beköltözhető
  • Bercsényi utca 6. (232. hrsz): Műszaki átadása megtörtént – beköltözhető
  • Arany János u. 9.b. (343/2. hrsz):Műszaki átadása megtörtént – beköltözhető
  • Petőfi u. 109. (23.hrsz):Műszaki átadása megtörtént – beköltözhető
  • Újsor u. 2. (191/A): Műszaki átadása megtörtént beköltözhető
  • Csillagház, Kossuth u. 25.C.: Műszaki átadása megtörtént
A telkeken és környezetükben tereprendezés és kerítés építése még folyamatban van.

Játszótér eszközeinek beszerzése folyamatban.

Fejlesztéssel érintett ingatlanok:

Bajcsy-Zsilinszky utca 9. (65.hrsz)
Bercsényi utca 6. (232. hrsz)
Arany János u. 9.b. (343/2. hrsz)
Petőfi u. 109. (23.hrsz) / I.
Petőfi u. 109. (23.hrsz) / II.
Újsor u. 2. (191/A)
Csillag Ház

Elérhetőségeink:

Tarpa Nagyközség Önkormányzata
4931 Tarpa, Kossuth u. 23.
+36 45 488 006
hivatal@tarpa.eu