Kereső
Kulcsszó
Kategória
Törlés

Linkek
Bemutatkozás
Önkormányzat
Településrendezési Terv
Közintézmények
Tarpai Óvoda Bölcsőde és Konyha
Közérdekű adatok
Címek és telefonszámok
Rendezési terv Tarpa Nagyközség Önkormányzat
Tarpa Sport Club
Nevezetességek
Hírességek
Műemlékek
Természeti értékek
Tarpai Talpasok Non-Profit Kft
Kuruc kor
Mindennapok
Egészségház
Alkotóink
Szociális intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
English
Deutscher
Feltöltés alatt
Alapítványok
Vállalkozások
Gasztronómina
Falugazdász
Kamarai és UMVT Tanácsadó
Leader Program
VOX
Pályázatok
Hasznos linkek

Kuruc énekek, kuruc dalok, kuruc nóták
A kuruc-labanc világ kémei
Tarpa város czimeres- és kiváltságlevele II. R.F-t
Rákóczi Brezáni kiáltványa
Esze Tamás gyalogezredében harcoltak
A kurucz-labancz háború. Tököly Imre
A Rákóczi-féle szabadságharc
Tarpa, Esze Tamás kuruc szabadságharcban
A kuruc zászló (története) származása
Esze Tamás és a só
Kuruc
Rákóczy család I. rész
Rákóczy család II. rész
Rákóczy-induló
Rákóczy-nóta
A református Esze Tamás
Esze Tamás harcai
"Istennel a hazáért és a szabadságért"
Esze Tamás és a só

A tarpai Esze-család  1565-től ismert a forrásokból. Családfájuk a híres kuruc brigadéros nagyapjától, az "öreg" Esze  Tamástól vezethető le. Ő l648-ig Ecsed  várához tartozó katonaparaszt ("szabad draban", majd marhával szolgáló jobbágy volt. Fia, szintén Tamás, 1674 -ben nincste1en gyalogszeres jobbágyként tűnik fel, 1683-ban pedig már csak özvegye, Márton Anna szerepel három fiával, s volt egy lánykájuk is. A három fiú Márton, János, valamint a nagyapja és apja nevét viselő Tamás közül a legfiatalabb játszott történelmi szerepet mint a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő szegénylegény-mozgalom vezetője, majd a kuruchadsereg magas rangú tisztje. Ő 1666 körül született, felesége, Bíró Anna, valószínűleg Debrecenből származott. Egyetlen leánykájuk Erzsók korán elhunyt.
EszeTamás részt vett az 1697. évi hegyaljai felkelés megszervezésében, de Károlyi Sándor szatmári főispán még a felkelés kitörése előtt fogságra vetette. Kis Albertel együtt előbb Nagyárolyban, majd Szatmár várában raboskodott. A mozgalom vérbefojtása után szabadon engedték,  s mint Károlyi  írja  "nyugodtan élt övéi körében ... csendesen viselte magát otthon, adózásainak eleget tett, ... sókereskedéssel tartatta fönn életet.
    A só egészen a XIX. századig a legalapvetőbb ételízesítő és tartósító eszközként jelentős szerepet játszott a mindennapi életben, s nélkülözhetetlen volta rendkívül fontossá tette a gazdiság számára is. A történelmi Magyarország gazdag sóbányáinak jövedelme királyi felségjog alapján a kincstári bevételek. jelentős hányadát tette ki. Tarpa és Esze Tamás életében különös jelentősége volt a  sónak. A falú  adójában az egyik legjelentősebb tétele volt az a 420 kősó, amelyet évente kellett beszolgáltatniuk Ecsedre. Ez a szokatlan adónem bizonyára a  helyiek kereskedelmi tevékenységéből eredeztethető, számos adatunk van ugyanis arra, hogy Máramarosból tarpai fuvarosok szekerezték a sót a Tiszáig. A hegyaljai felkelés után Esze Tamás is sókereskedésből tartotta el családját, és éppen a sótisztekkel való összetűzése miatt vált földönfutóvá.  A Brezáni Kjáltvány is a "sónkat, kenyerünket elvevő" idegen elnyomók ellen szólította fegyverbe az ország népét. Rákóczi államában Szintén meghatározó volt a sómonopólium haszna, sőt különösen kezdetben, majd a rézpénz forgalmán megszűnése után a só mint fizetőeszköz is szerepelt: a fejedelem gyakran kősóban utaltatta ki tisztjeinek elmaradt zsoldját.

 (...Tovább... )

Rendezvények
X. Kuruc Nap
Játék Határok Nélkül - Sportnap

Utoljára módosított
TIOP-1.1.1/07/1-2008-0105. IKT fejlesztés a tarpai Esze Tamás Általános Iskolában
Tarpa Nagyközség Önkormányzat
Lakatos József fafaragó sikerei
Tarpai Tűzoltó Egyesület
Önkormányzati rendelettár (2009)
Önkormányzati rendelettár (2008)
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Önkormányzati rendelettár (2010)
I. Szervezeti, személyzeti adatok
2010. évi Kulturális Programtervezet
2009. évi Kulturális Programtervezet
III. Gazdálkodási adatok
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
ÉAOP-2007-4.1.5 A tarpai Esze Tamás Általános Iskola akadálymentesítése
Önkormányzati rendelettár (2006)  Kezdőlap   |   Nevezetességek    |  Galéria    |  Vendégkönyv    |  Regisztáció    |  Elérhetőség 

© 2005-2010  Minden jog fenntartva  Tarpa Nagyközség Önkormányzat   webmester: tarpawebmester@gmail.com

Generated with CodeCharge Studio.