Kereső
Kulcsszó
Kategória
Törlés

Linkek
Bemutatkozás
Önkormányzat
Településrendezési Terv
Közintézmények
Tarpai Óvoda Bölcsőde és Konyha
Közérdekű adatok
Címek és telefonszámok
Rendezési terv Tarpa Nagyközség Önkormányzat
Tarpa Sport Club
Nevezetességek
Hírességek
Műemlékek
Természeti értékek
Tarpai Talpasok Non-Profit Kft
Kuruc kor
Mindennapok
Egészségház
Alkotóink
Szociális intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
English
Deutscher
Feltöltés alatt
Alapítványok
Vállalkozások
Gasztronómina
Falugazdász
Kamarai és UMVT Tanácsadó
Leader Program
VOX
Pályázatok
Hasznos linkek

Kuruc énekek, kuruc dalok, kuruc nóták
A kuruc-labanc világ kémei
Tarpa város czimeres- és kiváltságlevele II. R.F-t
Rákóczi Brezáni kiáltványa
Esze Tamás gyalogezredében harcoltak
A kurucz-labancz háború. Tököly Imre
A Rákóczi-féle szabadságharc
Tarpa, Esze Tamás kuruc szabadságharcban
A kuruc zászló (története) származása
Esze Tamás és a só
Kuruc
Rákóczy család I. rész
Rákóczy család II. rész
Rákóczy-induló
Rákóczy-nóta
A református Esze Tamás
Esze Tamás harcai
"Istennel a hazáért és a szabadságért"
A kuruc zászló (története) származása

Május 10. körül visszatért Rákóczihoz Pap Mihály is, aki egy kis küldöttség élén kereste most már fel a fejedelmet. Május 12-én Rákóczi és Bercsényi néhány, már elkészített zászlót nyújtott át a küldöttségnek, amely élén Pap Mihállyal felesküdött a zászlókra. Ezek egyik oldalán a fejedelem címere és neve kezdőbetűi, a másik oldalán pedig a következő jelmondat állt: "Cum deo pro patria et libertate" - Istennel a hazáért és a szabadságért. Maga Rákóczi is megesküdött, hogy nem hagyja el a vele tartókat és amíg a francia segítőcsapatok megérkeznek, addig is gyűjt egy kis hadat a határra.

Meghagyta, hogy a zászlókat újabb parancsig ne tűzzék ki, a nemesség birtokait ne pusztítsák, hanem igyekezzenek valamely hadicsel útján egy-egy, a németek által gyengén őrzött helyet elfoglalni. Rákóczi ismerte a német őrségek restségét, a tisztek gyávaságát és korruptságát, s már az 1697-es esetekből tudta, hogy az ügyesen előkészített meglepő támadásnak könnyen sikere lehet. Ugyanezen a napon kiáltványt is bocsátott ki Rákóczi, amit Bercsényi is aláírt, amelyben fegyverre hívta az ország lakosságát. Ugyanezen a napon egyesült a bajor választó serege a francia sereggel. A felkelés kilátásai tehát igen jók voltak.

Forrás: Asztalos Miklós II. Rákóczi Ferenc és kora

Zeke Mihály bácsi nagymamájának elmesélése szerint az 1800 évek végén vagy az 1900 évek elején nagygyűlés volt Munkácson (tálán a várban) melyen Zeke Mihály nagyapja Zeke Károly (meghalt 1933-ban) részt vett (a munkácsi levéltárban még lehet van nyoma a gyűlésnek). Urai Imre tartotta a nagygyűlést melynek több kuruc részvevője volt. A nagygyűlésen a kuruc zászlót négy gesztenyefával Zeke Mihály nagyapjának adták, hogy hozza haza Tarpára („A kurucoknak adományozta a kuruc zászlót, Tarpa kuruc népének”). A kuruc zászlót 1944-ig Ők őrizték. Majd Hajdú jegyző úr utasítása szerint át kellett adni Esze Gyulának mivel Ő Esze Tamás leszármazottja. Addig minden március 15-én ki volt függesztve a Kossuth szobornál.
    A zászlónak gyönyörű fából faragott tokja is volt. Ebbe tartották a zászlót összecsavarva. A gesztenye fákból mára már csak egy maradt. Életkora 120-130 évesre tehető.

Urai Imréről: Gulácson temették el két gyönyörű urai fejfa volt a sírján amit 1970-ben elloptak. A fejfa svédmárványból készült rajtra a következő felirata: "Hazádnak, fajodnak rajongója voltam, szabad hazáról álmodtam s most szabad szél fúj sírom felett népek őrzi emlékemet".

Forrás: Zeke Mihály

 (...Tovább... )

Rendezvények
X. Kuruc Nap
Játék Határok Nélkül - Sportnap

Utoljára módosított
TIOP-1.1.1/07/1-2008-0105. IKT fejlesztés a tarpai Esze Tamás Általános Iskolában
Tarpa Nagyközség Önkormányzat
Lakatos József fafaragó sikerei
Tarpai Tűzoltó Egyesület
Önkormányzati rendelettár (2009)
Önkormányzati rendelettár (2008)
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Önkormányzati rendelettár (2010)
I. Szervezeti, személyzeti adatok
2010. évi Kulturális Programtervezet
2009. évi Kulturális Programtervezet
III. Gazdálkodási adatok
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
ÉAOP-2007-4.1.5 A tarpai Esze Tamás Általános Iskola akadálymentesítése
Önkormányzati rendelettár (2006)  Kezdőlap   |   Nevezetességek    |  Galéria    |  Vendégkönyv    |  Regisztáció    |  Elérhetőség 

© 2005-2010  Minden jog fenntartva  Tarpa Nagyközség Önkormányzat   webmester: tarpawebmester@gmail.com

Generated with CodeCharge Studio.